Menú

Col·leccions

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Títol Lloc Anys Portals Centre Estat digitalització Completesa
Document de treball (Estudiants Socialistes Universitaris Catalans) S. L. 1975 Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. Hemeroteca Digitalitzat Incomplet
Documents d'estudi i discussió (Partit Socialista d'Alliberament Nacional dels Països Catalans) S. L. 1969 Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. Hemeroteca Digitalitzat Incomplet
Documents de treball (Moviment d'Unificació Marxista dels Països Catalans) S. L. 1977 Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. Hemeroteca Digitalitzat Incomplet
Ejército y democracia (Partit Socialista Unificat de Catalunya) S. L. 1945-1946 Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. Hemeroteca Digitalitzat Incomplet
Emancipación europea (Oposición Sindical Obrera) S. L. 1976 Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. Hemeroteca Digitalitzat Incomplet
Emancipación (Oposición Sindical Obrera) S. L. 1974 Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. Hemeroteca Digitalitzat Incomplet
Endavant joves en lluita S. L. 1976 Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. Hemeroteca Digitalitzat Incomplet
Ensayos sobre psicología (Liga Comunista Revolucionaria) S. L. 1975-1976 Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. Hemeroteca Digitalitzat Incomplet
Enseñanza popular (Unión Pupolar de Estudiantes) S. L. 1973 Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. Hemeroteca Digitalitzat Incomplet
Escritos sobre arte y cultura S. L. 1975 Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. Hemeroteca Digitalitzat Incomplet
Estadística elemental específica (Liga Comunista Revolucionaria) S. L. 1974 Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. Hemeroteca Digitalitzat Incomplet
Fent camí (Marxa de la Llibertat) S. L. 1976 Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. Hemeroteca Digitalitzat Incomplet
FID; Fets, idees, documents (Moviment Socialista de Catalunya) S. L. 1970 Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. Hemeroteca Digitalitzat Incomplet
Frente de la libertad (Confederación Nacional del Trabajo (Espanya)) S. L. 1944 Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. Hemeroteca Digitalitzat Incomplet
Front ensenyant S. L. 1971-1974 Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. Hemeroteca Digitalitzat Incomplet