Menú

MOSTRANT LA COL·LECCIÓ: 1859-1875, 1877-1881, 1883, 1886-1889, 1893, 1895, 1900, 1904-1905, 1907, 1909 DEL TÍTOL: Jocs florals de Barcelona ; Jochs florals de Barcelona (Barcelona)

Anys
1859-1875, 1877-1881, 1883, 1886-1889, 1893, 1895, 1900, 1904-1905, 1907, 1909
Estat de la digitalització
Digitalitzat i Publicat
Notes
Completat a ARCA per l'Aula Marius Torres
Centre
Biblioteca Museu Víctor Balaguer
Completesa
Incomplet
Veure Títol

Enllaços

ARCA http://arca.bnc.cat
Corpus Literari Digital http://www.catedramariustorres.udl.cat/materials/