Menú

Participar

L'inici de sessió està reservat a les entitats col·laboradores que incorporen continguts. No és necessari iniciar la sessió per a tenir accés a la consulta.

Si volen participar com a entitat col·laboradora de la Premsa catalana digitalitzada només cal que ompliu les dades del formulari de més avall.

Les dades seran validades per l'Hemeroteca de la Biblioteca de Catalunya. Un cop aquesta hagi donat el vist i plau us podreu connectar per a introduir dades.
Per a més informació i suport podeu contactar amb l'Hemeroteca: hem@bnc.cat

Tria o creació de centre
... o doni d'alta un de nou: