Menú

CENTRE: Biblioteca Carles Rahola de Girona

Dades del centre

Centre
Biblioteca Carles Rahola de Girona
Telèfon
972202252

Col·leccions per a aquest centre

Total: 251
Títol Lloc Anys Portals Estat digitalització Completesa
Abogado de las familias, El Girona 1856-1857 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Acció ciutadana Girona 1933-1934 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Acción monárquica Girona 1923 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Acción, La Girona 1905-1906 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Acero Girona 1939 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Aigua Forts Girona 1914-1915 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Alegria Figueres 1916 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Alt Empordà (Lliga regionalista) Figueres 1917-1918 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Altaveu Ripoll 1933 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Molt incomplet
Amic del poble, L' Girona 1932-1933 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Amigo del pueblo, El Banyoles 1909-1912 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Armonía Girona 1906 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Art i Sport Girona 1915 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Asociación de música Gerona ; Associació de música Girona Girona 1925-1933 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Asociación literaria de Gerona Girona 1872-1900 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Atalaya, El Blanes 1896-1897 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Aurora, La Girona 1872 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Avançada Girona 1931 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Avant Girona 1928-1929 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Avant...! P.O.U.M. i J.C.I. Juventut comunista ibérica Figueres 1936-1937 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Avant…! Figueres 1931-1933 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Avenç de la Garrotxa, L' (Unió Nacionalista Catalana) Banyoles 1910 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Avenç Garrotxà, L' Figueres 1916 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Avi Muné, L' Sant Feliu de Guíxols 1923 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Baluarte, El Girona 1893-1896 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Bandera blanca, La Girona 1901 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Bandera roja Girona 1908 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Banderas y estandartes Girona 1906-1907 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Banyolí, El Banyoles 1933-1934 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Biblia, La Figueres 1910? Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Bisbalenc, El La Bisbal d'Empordà 1931-1932 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Boletín Cámara Agrícola del Ampurdán Girona 1915-1927 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Boletín de primera enseñanza de la provincia de Gerona Girona 1875-1894 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Boletín de educación Girona 1935-1936 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Boletín de la Asociación de Secretarios de Ayuntamiento Girona 1911-1916 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Boletín de la Cámara de la Propiedad Urbana de Gerona Girona 1922-1936 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Boletín de la estadística municipal de Gerona Girona 1914-1917, 1924-1932 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Boletín de la primera enseñanza de la provincia de Gerona Girona 1875-1894 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Boletín de la Sociedad Económica de Amigos del País Girona 1882-1923 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Boletín del Apostolado de la Oración de Gerona Girona 1897 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Boletín del Fomento de la Industria, Comercio y Propiedad Girona 1908-1910 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Boletín del Gremio de Herreros de la provincia de Gerona Girona 1917-1924 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Boletín del Intituto Provincial de Higiene Girona 1929-1932 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Boletín mensual de la Juventud Tradicionalista de Gerona Girona 1927-1928 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Boletín mensual del Colegio de Médicos de la provincia de Gerona Girona 1900-1918 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Complet
Boletín mensual del Sindicato Médico de la provincia de Gerona Girona 1896-1899 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Boletín oficial de la Cámara Agrícola del Ampurdán Figueres 1915-1936 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Molt incomplet
Boletín republicano de la provincia de Gerona Girona 1869-1870 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Boletín republicano de la provincia de Gerona Mataró 1897-1898 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Butlletí de la comarca agrícola de l'Empordà Girona 1936 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Butlletí de la Federació Sindical Agraria Girona 1920 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Butlletí de la Lliga Catalanista de Girona Girona 1901 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Butlletí de Santa Maria del Collell Olot 1930-1931 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Molt incomplet
Butlletí del Centre Excursionista Mar i Muntanya Sant Feliu de Guíxols 1933 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Molt incomplet
Butlletí del Sindicat d'Orquestres de la Provincia de Girona Girona 1920-1922 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Butlletí oficial de la província de Girona Girona 1833-1983 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Butlletí sindical (Sindicat Agrícol Católic de Banyoles) Banyoles 1916,1833-1983 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Campana de Gràcia, La Barcelona 1878-1924 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Catalanitat Girona 1910-1911 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Catalunya-París Girona 1903-1904 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Ceretania Puigcerdà 1920-1936 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Ciudad, La Girona 1929-1931 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Ciutadania La Bisbal d'Empordà 1933 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Molt incomplet
Ciutadania Girona 1910-1911 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Ciutadania (UFNR) Girona 1911 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Clam popular Ripoll 1932-1933 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Clamor de Gerona, El Girona 1877 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Complet
Clar i net Girona 1917-1918 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Comarca deportiva, La Figueres 1926-1928 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Comarca, La Figueres 1926-1927 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Combat Girona 1932 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Conciliació, La Girona 1871 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Molt incomplet
Constitucional, El Girona 1881-1889 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Correo de Gerona (1795) Girona 1795 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Correo de Gerona (1893) Girona 1893-1899 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Corresponsal de París, El París 1887-1890 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Costa Brava, La Palamós 1927-1929 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Costa Brava, La Sant Feliu de Guíxols 1933 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Cotorra, La Girona 1887, 1901 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Creu, La Banyoles 1915-1916 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Molt incomplet
Crit català, El Puigcerdà 1921 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Complet
Crit de la Selva, El Caldes de Malavella 1932 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Complet
Criteri, El Girona 1910-1911 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Crònica de Gerona Girona 1864 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Complet
Cultura Girona 1914-1915 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Complet
Dansa més bella, La Figueres 1928-1932 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Deber, El Olot 1928 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Molt incomplet
Defensa, La Girona 1910-1911 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Complet
Defensor del magisterio Girona 1901-1906 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Complet
Defensor, El Girona 1906-1910 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Demócrata, El Girona 1881-1884 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Molt incomplet
Diario de Gerona Girona 1808-1809, 1823 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Discusión, La Girona 1899 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Distrito farnense, El Lloret de Mar 1897-1898 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Drac, El Palamós 1923 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Duende, El Figueres 1916 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Complet
Eco , El (Asociación de la Dependencia Mercantil) Girona 1905-1910 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Eco de Gerona (1923) Girona 1923-1928 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Eco de Gerona, El (1864) Girona 1864, 1866, 1868 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Eco de Hostalrich, El Hostalrich 1878 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Complet
Eco de la montaña, El Olot 1892-1898 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Eco de la provincia de Gerona, El Olot 1881-1883 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Eco de los Pirineos Figueres 1809 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Eco del país, El Girona 1881 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Eco del pueblo Girona 1897-1898 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Complet
Eco guixolense , El Sant Feliu de Guíxols 1878-1884 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Educación (Casa Dalmau Carles) Girona 1929-1936 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Complet
Empordà federal Figueres 1916-1918 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Molt incomplet
Emporium Palafrugell 1905-1906 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Enderroch, L' Girona 1902 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Esclat Banyoles 1933 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Escolar Caldes de Malavella 1923 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Espingarda, La Girona 1861 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Complet
Espinguet, L' Girona 1933 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Esplais literaris Olot 1928 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Espurna, L' Girona 1932-1933, 1936-1937 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Estel pairal Banyoles 1933 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Eucharisticum Girona 1930-1936 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Farnense, El Santa Coloma de Farners 1898-1899 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Complet
Federal, El Girona 1888 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Financiero práctico, El Girona 1915-1916 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Full sardanístic Sant Feliu de Guíxols 1933 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Gaceta práctica Palamós 1924-1928 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Galeria, La Figueres 1929-1931 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Gazeta banyolina ; Gaseta banyolina Banyoles 1915-1916 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Complet
Gazeta de Gerona Girona 1793 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Gent d'ara Banyoles 1926 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Geronés, Lo Girona 1894-1909 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Gerunda Girona 1901 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Complet
Gerundense, El Girona 1880-1881 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Gironés, El Girona 1916-1917 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Granja, La Figueres 1850-1855 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Gremial Girona 1916-1917 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Molt incomplet
Guasón, El Girona 1894-1897 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Guia del contribuyente rural Girona 1909-1915 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Guixolense, El Sant Feliu de Guíxols 1880-1881 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Heraldo de Gerona Figueres 1899-1920 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Complet
Heraldo, El Girona 1916-1936 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Horitzó Cassà de la Selva 1933-1935 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Complet
Humanidad, La Barcelona 1870-1872, 1876-1877 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Ideal, El Sant Feliu de Guíxols 1903-1905 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Ilustració catalana, La ; Il·lustració catalana, La Barcelona 1880-1884, 1890-1892 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Independiente, El (1876) Girona 1876-1877 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Complet
Independiente, El (1889) Girona 1889-1896 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Complet
Index Medicus Hispanus Girona 1904-1906 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Integrista, El Girona 1888-1890 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Jesús de Praga i Sant Hilari Santa Coloma de Farners 1933 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Complet
Juventud Banyoles 1912-1915 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Complet
Laborando Girona 1906-1911 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Lealtad Girona 1934 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Lectura Girona 1910 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Libertad Figueres 1929-1935 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Libertador, El Salt 1913 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Lletres Girona 1907 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Lliroia Santa Coloma de Farners 1922-1923 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Complet
Lloretense, El Lloret de Mar 1885 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Lluitador, El Banyoles 1933-1934 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Locomotora, La Olot 1879 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Lucha, La Girona 1871-1910 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Complet
Magisterio gerundense, El; Magisteri Gironí, El Girona 1908-1915, 1917-1925 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Marinada Palamós 1915-1930 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Memorandum Santa Coloma de Farners 1906 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Complet
Normalista, El Girona 1920 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Norte, El (1896) Girona 1896-1899 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Norte, El (1910) Girona 1910-1923 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Nova vida Llançà 1926-1927 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Molt incomplet
Nueva lucha, La Girona 1887-1890 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Obrero por el obrero, El Girona 1909 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Olotense, El Olot 1881-1882 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Onada, L' Sant Feliu de Guíxols 1933 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Opinión, La Girona 1923 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Ós, L' Cassà de la Selva 1933 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Pagesia catalana, La Girona 1908 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Pagesia cristiana Girona 1906-1907 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Patria (1904) Girona 1904-1905 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Patria (1911) Girona 1911-1914 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Pebrot, El Figueres 1930 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Pilar de Gerona, El Girona 1944-1946 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Pirineo, El Puigcerdà 1919-1926 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Poble de Salt Girona 1930-1933 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Posibilista, El Girona 1889-1890 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Postillón, El Girona 1848-1851, 1854-1855 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Primavera, La Girona 1857 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Programa Sant Feliu de Guíxols 1933 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Molt incomplet
Programa Palamós 1923-1933 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Provincia, La Figueres 1916-1917 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Provincia, La (1872) Girona 1872-1873 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Complet
Provincia, La (1886) Girona 1887-1892, 1896-1899 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Provincia, La (1904) Girona 1904-1905 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Provincia, La (1925) Girona 1925-1926 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Radical, El Girona 1932 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Complet
Rayo, El Girona 1871-1872 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Razón, La Girona 1868- 1869 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Razón, La Amer 1911 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Reflex Girona 1931-1932 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Regeneración, La Girona 1906-1912 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Regionalista, Lo Girona 1897 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Renaixement, Lo Girona 1878 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Renaixensa, La (1871) Barcelona 1874-1883, 1893, 1895-1898 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Renovació Puigcerdà 1931 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Renovació Banyoles 1933-1934 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
República, La Girona 1905-1907 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Complet
Revista de Gerona (1878) Girona 1878-1895 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Complet
Revista de Gerona (1913) Girona 1913 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Complet
Revista de literatura, ciencias, artes Girona 1876-1877 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Revista financiera Girona 1914 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Revista mataronesa Mataró 1856-1864 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Rossinyol del Ter, Lo Girona 1880, 1881 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Complet
Saberut, El Ripoll 1933 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Salle, La Girona 1932 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Molt incomplet
Santa Maria del Mont Girona 1932-1934 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Santuarios católicos, Los Figueres 1926-1936 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Sarten, La Girona 1906 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Molt incomplet
Scherzando Girona 1906-1908, 1912-1914, 1917-1918, 1923-1929 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Scriptorium Ripoll 1927 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Selva, La Llagostera 1911 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Complet
Semana, La Girona 1900 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Complet
Semanario de Palamós Palamós 1883-1888 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Seny Palamós 1923 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Molt incomplet
Senyera, La Palamós 1930 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Complet
Senyor Narcís, El Girona 1924 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Setmanari de Banyolas Banyoles 1910-1911 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Sitios, Los Girona 1943-1987 Digitalitzat Complet
Socialista, EL (U.S.C. Secció de Banyoles) Banyoles 1933 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Sol ixent Figueres 1926-1927 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Complet
Solución, La Girona 1883-1885 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Stakanowithz Girona 1906-1907, 1911-1912, 1914 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Styl·lus Figueres 1934-1936 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Sud, El Girona 1870-1871 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Complet
Taga, El Ripoll 1887 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Molt incomplet
Teide, El Girona 1924 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Molt incomplet
Telefonia española Figueres 1927-1928 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Telefono catalán Girona 1879-1881, 1889 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Terres Gironines Girona 1936 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Tradició catalana, La Olot 1926-1928 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Tradicionalista, El Girona 1904-1909 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Tramontana, La Figueres 1887 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Treball (Federació Local de Sindicats Obrers) Figueres 1936 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Unión escolar, La Girona 1880 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Vetllada, La Girona 1881 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Complet
Veu d'Onyar, La Figueres 1923 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Veu de Girona, La Girona 1916 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Molt incomplet
Veu de l'Onyar, La Girona 1923 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Viatge (Cambra de Viatjant i Representant de les comarques gironines UGT) Girona 1937 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Vibració Girona 1932 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Complet
Víctors Girona 1936 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Complet
Vida Girona 1902-1903 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Vigilante, El Girona 1870-1871 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Complet
Voz de Gerona, La Girona 1924-1931 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Voz del Pirineo, La Puigcerdà 1879-1882 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet
Voz del pueblo, La Girona 1893-1894 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
Digitalitzat i Publicat Incomplet